Akčný set  (12)
kúrenie  (12)
Izolácia  (10)
plošná  (10)
Kohút  (1)
uzatvárací  (1)
Náradie  (6)
ručný  (4)
Rozdeľovač  (25)
systémový  (25)